Dakinspectie

Wilt u weten of uw dak aan onderhoud of renovatie toe is en wat er precies moet gebeuren? Laat P. Langeveld Dak- en Timmerwerken dan een dakinspectie uitvoeren, bv. voor de aankoop van een nieuw huis of om de toestand van uw huidige dak te beoordelen. Bij een dakinspectie bekijken wij het dak zorgvuldig en brengen we alle aspecten in kaart, van de staat van de dakbedekking tot de constructie van het dak. Zo sporen wij gebreken en lekkages op. In ons verslag geven wij (vrijblijvend) aan welk onderhoud de komende jaren nodig is.